Borstvoeding

Het is een natuurlijke keuze om borstvoeding te geven. Borstvoeding is voor jou en jouw baby gezond. Jouw baby krijgt via de borstvoeding niet alleen de juiste voedingsstoffen binnen, maar ook bouwt de baby hiermee zijn afweersysteem op. Borstvoeding bevat, naast antistoffen, alle voedingsstoffen die een baby nodig heeft om te groeien en zich te ontwikkelen. Borstvoeding biedt bescherming tegen allergieën en ziektes, zowel voor moeder als baby, voor nu en later. Ook wordt via borstvoeding de samenstelling en hoeveelheid melk afgestemd op de behoefte van jouw baby.

Borstvoeding geven lukt meestal vanzelf maar soms heb je extra hulp nodig.

Kraamzorg Bella Vita, is door de World Health Organization en Unicef onderscheiden met het Borstvoeding certificaat.

Onze Kraamverzorgenden zijn goed opgeleid om jou hierin professioneel te ondersteunen. Tijdens de kraamperiode richten onze kraamverzorgenden extra aandacht en tijd aan de borstvoeding.

Het kan ook zijn dat borstvoeding niet slaagt of dat je bewust kiest voor fles- of kunstvoeding.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert om de eerste zes maanden borstvoeding te geven. Voor het welslagen van de borstvoeding houden onze kraamverzorgende zich aan De Tien vuistregels ontwikkeld door WHO en UNICEF:

Instellingen voor moeder- en kindzorg die het certificaat hebben dienen er zorg voor te dragen:

  1. dat zij een borstvoedingsbeleid op papier hebben, dat standaard bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers
  2. dat alle betrokken medewerkers de vaardigheden aanleren, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid
  3. dat alle zwangere vrouwen voorgelicht worden over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven
  4. dat moeders binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen worden met borstvoeding geven
  5. dat aan vrouwen uitgelegd wordt hoe ze hun baby aan moeten leggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden moet worden
  6. dat pasgeborenen geen andere voeding dan borstvoeding krijgen, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie
  7. dat moeder en kind dag en nacht bij elkaar op een kamer mogen blijven
  8. dat borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd
  9. dat aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen geen speen of fopspeen gegeven wordt
  10. dat zij contacten onderhouden met andere instellingen en disciplines over de begeleiding van borstvoeding en dat zij de ouders verwijzen naar borstvoedingorganisaties

Bij een instelling mét certificaat krijg je gegarandeerd een goede borstvoedingbegeleiding. Het percentage moeders dat met succes borstvoeding geeft bij het verlaten van de instelling is groter dan bij de instellingen zonder certificaat.

Voor extra informatie over borstvoeding kun je de onderstaande websites bezoeken:

www.borstvoeding.com

www.lalecheleague.nl

www.borstvoedingnatuurlijk.nl